Friday, 31 October 2008

my fren new camera- Sony Digital SLR


camera ani about seminggu dah lah ia order

baru tadi datangnya,, well testing2 th di apartment ani kesakaian..haha

SONY kali ah!!! hidup sony! (yes suk dpt pakai tuk gambar urg presentation hahaha mcm diri nda presentation)